Bạn đang có nhu cầu sang tên hay tách một phần diện tích đất cho mục đích cá nhân của mình một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Hãy để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ bạn thực hiện toàn bộ công việc một cách chuyên nghiệp nhất.

 • Tư vấn về các quy định của nhà nước về tách sổ đỏ;
 • Tư vấn cho các bên về chuẩn bị những giấy tờ cần thiêt cho việc tách sổ đỏ;
 • Soạn hồ sơ xin Tách sổ đỏ cho khách hàng;
 • Đại diện lên cơ quan nhà nươc có thẩm quyền để nộp hồ sơ;
 • Theo dõi và thông báo kết quả cho khách hàng.

Đối với dịch vụ này chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Quy định 2 trường hợp đặc biệt mà người sử dụng đất phải lưu ý khi tách thửa đất khi phần có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông:

 • Trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn các Sở ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định này để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.
 • Đối với khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước chưa thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp này được tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại khoản 2, Điều này, việc tách thửa đất ở phải đảm bảo quy định tại Quyết định này

1. Hồ sơ tách sổ đỏ bao gồm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01 bản gốc + 03 bản chứng thực;
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: phải có chứng nhận của văn phòng công chứng; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của phòng công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn nơi có đất;
 • Bản vẽ hiện trang vị trí/ Sơ đồ khu đất;
 • Chứng minh thư, hộ khẩu của người tách sổ và người được tách sổ;
 • Các giấy tờ khác: CMND; Hộ Khẩu; Đăng ký kết hôn; biên bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng; giấy khai sinh….(nếu có)

2. Quy trình tách sổ đỏ

 • Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày thực xong nghĩa vụ tài chính thì sẽ được nhận kết quả

Liên quan đến việc tách sổ đỏ và tách thửa đất, khoản 2 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc người có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư”.

Như vậy, để tách thửa, ngoài việc đáp ứng diện tích tối thiểu thì bắt buộc phải có sự đồng ý của những thành viên khác có quyền sử dụng đất.

Hồ sơ xin tách sổ đỏ bao gồm:

1/ Có hai trường hợp:

⇒ Đơn xin tách thửa đối với trường hợp tách thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

⇒  Đơn xin đăng ký biến động với trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung

2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3/ Văn bản thỏa thuận việc phân chia tài sản đã công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp tách sổ đỏ trong phân chia tài sản chung, tài sản thừa kế.

4/ Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của những người liên quan.

Trình tự tách sổ đỏ

Quy trình tách sổ đỏ, tách thửa đất như sau:

 •  Người sử dụng đất có nhu cầu tách sổ đỏ lập hồ sơ với các giấy tờ như trên và nộp tại Phòng Tài nguyên - Môi trường.
 •  Khi đủ giấy tờ hợp lệ, ngay trong ngày nhận hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng có trách nhiệm gửi hồ sơ về cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính.
 •  Trường hợp tách sổ đỏ phải trích đo địa chính, trong không quá 7 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

  + Làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính.

  + Gửi giấy tờ đến cơ quan Tài nguyên - Môi trường cùng cấp.

 •  Trong không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan Tài nguyên - Môi trường trực thuộc.
 •  Khi nhận được sổ đỏ đã ký, chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm:

      +  Trao bản chính sổ đỏ thửa đất mới cho người sử dụng đất.

      + Gửi bản lưu sổ đỏ đã ký, bản chính sổ đỏ đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc.

      + Gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Mức thuế phí khi tách sổ đỏ, tách thửa

Khi tách sổ đỏ, tách thửa, bên chuyển nhượng phải nộp một số khoản thuế, phí, lệ phí như sau:

Thuế thu nhập cá nhân

 •  Số thuế thu nhập cá nhân mà bên chuyển nhượng phải nộp căn cứ vào thuế suất và thu nhập của người đó. Theo Luật thuế thu nhập cá nhân, tuỳ từng trường hợp mà người chuyển nhượng được lựa chọn một trong hai cách sau:

       + 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng áp dụng đối với các trường hợp xác định được chính xác thu nhập.

       + 2% tính trên tổng giá trị mua bán chuyển nhượng trên hợp đồng nhưng không thấp hợp giá theo khung giá nhà đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hàng năm.

Các khoản lệ phí bên nhận chuyển nhượng phải nộp:

+ Lệ phí địa chính 0,15% giá trị chuyển nhượng.

+ Lệ phí trước bạ nhà đất 0,5% giá trị chuyển nhượng.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ cụ thể.

Tin cùng loại