Bạn đang gặp khó khăn về pháp lý, giấy tờ hoặc một vấn đề gì đó nan giải liên quan đến bất động sản mà bạn chưa giải quyết được. Bạn không biết giải quyết như thế nào, bắt đầu tư đâu, thủ tục ra sao và làm theo thứ tự nào là tốt nhất.

Bạn không biết về pháp lý, thủ tục cũng như luật pháp đất đai để giải quyết được trường hợp pháp lý của bạn.

Bạn đang muốn: 

Xin cấp sổ đỏ ?

Tách Thửa ?

Hợp thức hoá giấy tờ ?

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

Bạn không biết phải bắt đầu từ đâu và cần tìm một chuyên gia trong ngành tư vấn các giải pháp pháp lý phù hợp với trường hợp của bạn. Business City rất vinh hạnh được hỗ trợ tư vấn đưa ra các giải pháp pháp lý bất động sản để giúp bạn giải quyết các vấn đề về pháp lý bât động sản gặp phải.

Dịch vụ tư vấn giải pháp pháp lý bất động sản của Business City

+ Tư vấn giải pháp pháp lý bất động sản:

- Tiếp nhận thông tin đối tượng nhà, đất cần tư vấn giải pháp pháp lý bất động sản.

- Xem xét điều kiện khả năng về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành giải pháp pháp lý bất động sản

- Tư vấn quy trình cũng như hậu quả pháp lý trước và sau dựa trên nền tảng vấn đề nặng nhẹ pháp lý của khách hàng để có hướng phù hợp;

- Thu thập trình tự, thủ tục, tài liệu cần thiết trong quá trình tư vấn giài pháp pháp lý bất động sản;

- Tìm hiểu nghiên cứu các vấn đề khác có liên quan đến pháp lý đất đai của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp.

+ Thẩm định điều kiện khả năng tiến hành tư vấn giải pháp pháp lý bất động sản:

- Nghiên cứu hồ sơ, giấy tờ tài liệu gốc liên quan đến nhà đất.

- Trả lời khách hàng về việc pháp lý đất đai có khả năng thực hiện như thế nào trong thời hạn 01 ngày sau khi nhận hồ sơ.

+ Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết:

- Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất;

- Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà dựa trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã có;

- Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất;

- Nộp hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền;

- Đại diện nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy liên hệ với chúng tôi.

 

 

Tin cùng loại

Dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đối với giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nhà nước đã ban hành thống nhất mẫu ...

Dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất là việc xin phép hoặc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay ...

Dịch vụ hợp thức hoá giấy tờ đất

Sau khi Nghị định số 01/2017/NĐ – CP có hiệu lực thì thủ tục hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết ...

Dịch vụ tách sổ đỏ, sổ hồng

Bạn đang có nhu cầu sang tên hay tách một phần diện tích đất cho mục đích cá nhân của mình một cách nhanh ...

Dịch vụ xin cấp sổ đỏ

Mua bán chuyển nhượng nhà đất hay việc đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất đai là một thủ tục pháp lý khá ...