Giải pháp pháp lý bất động sản

Bạn đang gặp khó khăn về pháp lý, giấy tờ hoặc một vấn đề gì đó nan giải liên quan đến bất ...

Dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đối với giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nhà nước đã ban hành thống nhất mẫu ...

Dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất là việc xin phép hoặc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay ...

Dịch vụ hợp thức hoá giấy tờ đất

Sau khi Nghị định số 01/2017/NĐ – CP có hiệu lực thì thủ tục hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết ...

Dịch vụ tách sổ đỏ, sổ hồng

Bạn đang có nhu cầu sang tên hay tách một phần diện tích đất cho mục đích cá nhân của mình một cách nhanh ...

Dịch vụ xin cấp sổ đỏ

Mua bán chuyển nhượng nhà đất hay việc đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất đai là một thủ tục pháp lý khá ...