Để nhận định được thương hiệu của một tổ chức hay doanh nghiệp theo giải pháp khác biệt và đặc biệt, bắt cuộc doanh nghiệp phải định hình hiểu rõ, nhận thức rõ, phân tích rõ, và định nghĩa được một cách rõ rang, cụ thể và bao quát nội hàm thế nào là thương hiệu, quy trình để tạo nên một thương hiệu, thương hiệu gồm có những yếu tố cơ bản và khác biệt nào…

Khi ta đã định nghĩa rõ, hiểu rõ, phân tích rõ khái niệm thương hiệu thì ta mới nghĩ đến giai đoạn tìm kiếm tạo dựng một thương hiệu hoàn toàn khác biệt và đặc biệt trên thị trường.

Để có có một thương hiệu hoàn toàn khác biệt và đặc biệt. Mỗi thành viên cốt cán của doanh nghiệp phải nhận định và hiểu một cách sâu sắc về “tầm nhìn và sứ mệnh” của doanh nghiệp cũng như hiểu rõ về thị trường, văn hoá, xã hội, người tiêu dùng ở hiện tại cũng như trong tương lai. Như vậy có thể thiết lập và tạo nên một thương hiệu khác biệt và đặc biệt mang tầm vóc chuyên nghiệp, đẳng cấp và trường tồn.

Các bước để nhận định và xác định “tầm nhìn – sứ mệnh” một thương hiệu khác biệt – đặc biết:

  1. Xác định ngành nghề cũng như lĩnh vực hoạt động một cách bao quát ở hiện tại đến tương lai.
  2. Xác định tên, danh tánh có nội hàm ý nghĩa gắn liền với người đại diện, ngành nghề, lĩnh vực, vị trí địa lý, tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp.
  3. Xác định khẩu hiệu (slogan), chân lý, văn hoá, triết lý bao hàm được tinh thần, linh hồn, ý chí, trách nhiệm, nghĩa vụ, tầm nhìn và sứ mệnh là kim chỉ nam của doanh nghiệp.
  4. Xác định màu sắc cũng như hình ảnh gắn liền với hoạt động, lĩnh vực, văn hoá, tổ chức, khẩu hiệu, tầm nhìn và sứ mệnh doanh nghiệp.
  5. Xác định, định hình về hình ảnh đại diện (Logo) thể hiện một cách toàn diện về tầm nhìn – sứ mệnh của doanh nghiệp như: ngành nghề, lĩnh vực, tinh thần, văn hoá, triết lý, kim chỉ nam và thể hiện ý nghĩa vai trò, vị thế sự hiện diện tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường.
  6. Xác định quy trình, hướng đi, kế hoạch, chiến lược cũng như phương pháp quản trị thương hiệu từ cơ bản đến chuyên sâu, từ truyền thống đến hiện đại, từ quá khứ đến tương lai, và từ tất cả đến khác biệt và đặc biệt toàn diện hoàn toàn.

 

Khi doanh nghiệp đã nhận định và xác định rõ về nền tảng, khái niệm, cơ cấu, quy trình, hướng đi, chiến lược, quản trị thương hiệu khác biệt – đặc biệt thì chúng ta có thể đi đến giai đoạn:

“Thiết kế thương hiệu khác biệt – đặc biệt”.

https://businesscity.com.vn/giai-phap-doanh-nghiep/thiet-ke-thuong-hieu-khac-biet-dac-biet-14.html

Tin cùng loại

Quản trị thương hiệu khác biệt - đặc biệt

Thương hiệu giờ đây đang nắm vai trò quan trọng để doanh nghiệp có thể cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành khác. Để ...

Định vị thương hiệu khác biệt - đặc biệt

Thương hiệu của các doanh nghiệp, công ty là một yếu tố quan trọng hàng đầu để khẳng định vị trí của doanh nghiệp trong ...

Văn hoá, triết lý thương hiệu khác biệt - đặc biệt

Văn hoá, triết lý thương hiệu khác biệt - đặc biệt là nền tảng cốt lõi, là linh hôn của doanh nghiệp từ giai đoạn ...

Xây dựng giải pháp thương hiệu khác biệt - đặc biệt

Xây dựng thương hiệu hiện nay không còn là một khái niệm mới mẻ đối với ...

Chiến lược phát triển thương hiệu khác biệt và đặc biệt

Lên chiến lược phát triển thương hiệu khác biệt và đặc biệt là một trong những ...

Thiết kế thương hiệu khác biệt - đặc biệt

Để tạo ra hệ thống nhận diện thương hiệu khác biệt và đặc biệt là tài sản của vô hình, vô giá của doanh ...

Nghiên cứu giải pháp thương hiệu khác biệt - đặc biệt

Hãy cùng chúng tôi (Business City) nghiên cứu và tìm hiểu khái niệm Thương hiệu là gì ??? ...