Hiện nay, làn sóng đầu tư vào Việt Nam đang tăng mạnh do nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn tăng trưởng. Ngoài ra, các chính sách khuyến khích đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài cũng được Nhà nước tập trung phát triển. 

Một trong những vấn đề các nhà đầu tư nước ngoài cần quan tâm là quyền và nghĩa vụ của họ khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, nói cách khác là những gì họ được làm và những gì họ bắt buộc phải làm theo quy định pháp luật tại Việt Nam. Hiểu rõ điều này giúp nhà đầu tư an tâm thực hiện dự án và đảm bảo sự hợp pháp của hoạt động đầu tư. 

Quyền của nhà đầu tư:

 • Thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm;
 • Tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật;
 • Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với quy định pháp luật: thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, ký kết hợp đồng BCC, các loại hợp đồng PPP;
 • Chuyển nhượng dự án đầu tư, điều chỉnh các nội dung đầu tư (mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, nhà đầu tư…;
 • Chấm dứt dự án đầu tư;
 • Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư và hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật.

Nghĩa vụ của nhà đầu tư:

 • Làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài;
 • Kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định pháp luật;
 • Tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam như: pháp luật lao động, pháp luật môi trường, pháp luật thuế, xây dựng, đất đai, bảo hiểm xã hội, sở hữu trí tuệ…;
 • Ký quỹ để thực hiện dự án (nếu có);
 • Tuân thủ chế độ báo cáo hoạt động đầu tư;
 • Đáp ứng các điều kiện đối với những ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1. Tư vấn cho tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam:

- Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập công ty liên danh; công ty 100% vốn;...

- Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

- Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc hình thức đầu tư;

- Tư vấn lập dự án đầu tư;

- Tư vấn hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản;

- Tư vấn thuê đất;

- Tư vấn các hoạt động về thuế, ưu đãi đầu tư, chính sách đầu tư;

- Tư vấn đăng ký xin gia hạn dự án đầu tư tại Việt Nam;

- Tư vấn đăng ký tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư;

và Các dịch vụ tư vấn khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.

2. Dịch vụ tư vấn pháp lý về doanh nghiệp và đầu tư.

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện cụ thể đối với từng ngành nghề;
 • Tư vấn các hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Tư vấn quy định và thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép con…;
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài như: ưu đãi đầu tư, thuế ưu đãi đầu tư, hợp đồng, lao động Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bảo hiểm xã hội, thương mại, nhượng quyền thương mại…;
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ và thay mặt Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được Khách hàng ủy quyền.

3. Nội dung dịch vụ tư vấn dự án đầu tư:

- Lập báo cáo tiền khả thi của dự án đầu tư;

- Tư vấn khả thi đối với các dự án đầu tư.

- Khảo sát xã hội học về tác động của các dự án đầu tư đến cuộc sống trước, trong và sau hoạt động đầu tư;

- Cung ứng đội ngũ chuyên gia có chất lượng cao theo yêu cầu của từng dự án đầu tư;

- Nghiên cứu, phân tích và điều tra thị trường đối với các lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm.

- Thẩm tra năng lực pháp lý của các đối tác tham gia đầu tư trong các dự án.

- Chuẩn bị và đệ trình hồ sơ dự án và các thủ tục đầu tư, thành lập công ty.

- Theo dõi và xúc tiến thủ tục để chấp thuận cho các dự án đầu tư.

- Tư vấn triển khai thực hiện dự án đầu tư sau khi được cấp phép.

- Giải quyết các vấn đề pháp lý cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

- Tư vấn chuyển nhượng dự án.

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư, đặc biệt các dự án có vốn đầu tư nước ngoài khi kết thúc thời hạn hoạt động.

- Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài khác có liên quan.

5. Nội dung Quyết định đầu tư

Nội dung quyết định đầu tư bao gồm :

+ Mục tiêu đầu tư;

+ Xác định chủ đầu tư;

+ Hình thức quản lý dự án;

+ Địa điểm, diện tích đất sử dụng, phương án bảo vệ môi trường và kế hoạch tái định cư và phục hồi (nếu có);

+ Công nghệ, công suất thiết kế, phương án kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật và cấp công trình;

+ Chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia (nếu có);

+ Tổng mức đầu tư;

+ Nguồn vốn đầu tư, khả năng tài chính và kế hoạch vốn của dự án;

+ Các ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước mà dự án đầu tư có thể được hưởng theo quy chế chung;

+ Phương thức thực hiện dự án. Nguyên tắc phân chia gói thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu. Dự án nhóm C phải lập ngay kế hoạch đấu thầu, dự án nhóm A, B có thể lập kế hoạch đấu thầu sau khi có quyết định đầu tư;

+ Thời gian xây dựng và các mốc tiến độ triển khai chính của dự án.

+ Thời hạn khởi công (chậm nhất), thời hạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng (chậm nhất);

+ Mối quan hệ và trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương có liên quan (nếu có). Hiệu lực thi hành

6. Dịch vụ pháp lý tổng thể đầu tư:

 • Thành lập công ty.
 • Thành lập chi nhánh.
 • Thành lập văn phòng đại diện.
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp.
 • Dịch vụ kế toán.
 • Soạn thảo hợp đồng đầu tư, mua bán, hợp tác theo đúng pháp luật Việt Nam.

Tin cùng loại

Giải pháp đầu tư nhà đầu tư quốc tế

Có 2 hình thức để Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư vào Việt Nam, bao gồm: + Nhà đầu tư trực ...

Lập dự án đầu tư cho nhà đầu tư quốc tế

Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực tài chính, lao đông, tài nguyên ...

Tư vấn nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam

Business City là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư ...