Các hình thức giải pháp đầu tư:

Có 2 hình thức để Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư vào Việt Nam, bao gồm:

+ Nhà đầu tư trực tiếp bỏ vốn vào đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư (đầu tư trực tiếp);

+ Nhà đầu tư chỉ đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư (đầu tư gián tiếp).

 

Tư vấn giải pháp đầu tư nước ngoài vào Việt nam

1. Nội dung tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam;
Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư;
Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư;
Tư vấn ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án phù hợp với từng khu vực đầu tư theo nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài;
Tư vấn chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án;
Tư vấn chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.
Tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài;
Đóng vai trò là nhà tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;
Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường…
Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;
Cung cấp các biểu mẫu và văn bản pháp luật miễn phí./.

2. Soạn thảo hồ sơ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;

Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân;
Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;
Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam;
Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;
Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam;

3. Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam;

Các công việc bao gồm:

Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Xin phê duyệt chủ trương đầu tư;

Sửa đổi bổ sung nội dung đăng ký đầu tư khi có yêu cầu;

Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân;

 

Tin cùng loại

Dịch vụ pháp lý nhà đầu tư quốc tế

Hiện nay, làn sóng đầu tư vào Việt Nam đang tăng mạnh do nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn tăng trưởng. Ngoài ra, các ...

Lập dự án đầu tư cho nhà đầu tư quốc tế

Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực tài chính, lao đông, tài nguyên ...

Tư vấn nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam

Business City là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư ...